SP 110

Panorama SP 110
SP 110
SP 110
- Bezpłatne zajęcia lekcyjne
Język angielski od klasy I
Informatykę od klasy II
Zajęcia wyrównawcze
Gimnastykę korekcyjną
- Zajęcia świetlicowe
od 7.00 - 17.00

- Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne
Szkolny Klub Sportowy
Szkolny Klub Europejski
Koła informatyczne
Koła plastyczne
Zajęcia chóru
Koło teatralne
Koło matematyczne
Klub przyrodnika
Koło redakcyjne gazetki "Brzdąc"
Koło biblijne
Koło literacko - historyczne
- Organizacje szkolne: TPD, PCK, SKO, LOP oraz Samorządy Uczniowskie klas I-III i IV-VI
- Szkoła oraganizuje
Spotkania w Młodzieżowej Akademii Filmowej
Lekcje w Planetarium
Koncerty
Spektakle teatralne
Spotkania i prelekcje o różnorodnej tematyce
Wycieczki
Zielone szkoły
BRAK ANONIMOWOŚCI
I ŻYCZLIWA, RODZINNA ATMOSFERA JEST GWARANTEM TEGO, ŻE PAŃSTWA DZIECKO BĘDZIE U NAS BEZPIECZNE !!!
SP 110

SP 110
SP 110
SP 110
SP 110
Interklasa
SP 110
Szkoła Podstawowa nr 110 w Łodzi w katalogu Gwiazdor

Składamy serdeczne życzenia
SP 110  
(P. Makowski, W. Tamecki kl.VIIb rok szkolny 1998/1999)

SP 110
SP 110

SP 110

Już 10 lat minęło jak po raz pierwszy można było przeczytać o Nas na łamach niniejszej strony. Cały ten czas staraliśmy się umieszczać informacje dotyczące Naszej Placówki i Naszych Uczniów. Udawało się to lepiej lub gorzej. Objętość naszej witryny stale rośnie. Można zasięgnąć informacji również z lat ubiegłych.
Swoje uwagi i propozycje prosimy kierować na adres e-mail: spnr110@gazeta.pl lub osobiście do sekretariatu naszej szkoły. Z góry dziękujemy i oczekujemy współpracy wszystkich zainteresowanych. Jednocześnie informujemy, że pan Marek Białek jest administratorem naszej szkolnej witryny, a osobą koordynującą działania na rzecz jej rozwoju i zawartości merytorycznej pani Urszula Witczak.

SP 110


SP 110
     SP 110

16 lipca 2015

WYCIECZKA DO WARSZAWY - klasy VIa i Vb
Edukacja w terenie

16 lipca 2015

WYCIECZKA DO TORUNIA - klasy IIIa i IIIb
Edukacja w terenie

16 lipca 2015

WARSZTATY TEATRALNE
Programy i Projekty szkolne

16 lipca 2015

WARSZTATY MYDLARSKIE
Programy i Projekty szkolne

16 lipca 2015

PROMOCJA ZDROWIA - WARSZTATY KULINARNE
Programy i Projekty szkolne

16 lipca 2015

WIOSENNE SPOTKANIA TEATRALNE
Imprezy Szkolne II semestr

16 lipca 2015

MATEMATYKA I SPORT NA CHOJNACH
Konkursy

16 lipca 2015

TURNIEJ EKOLOGICZNY
Konkursy

16 lipca 2015

DYPLOM EKO
Konkursy

16 lipca 2015

FESTYN RODZINNY
Imprezy Szkolne II semestr

16 lipca 2015

IV WIOSENNY TYDZIEŃ ZDROWIA
Imprezy Szkolne II semestr
Programy i projekty szkolne

16 lipca 2015

Rok kultury ludowej w SP 110 oraz Dni Oświaty, Książki i Prasy
Imprezy Szkolne II semestr

16 lipca 2015

Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Imprezy Szkolne II semestr

15 czerwca 2015

WYKAZ PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

29 kwietnia 2015

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO KLAS PIERWSZYCH
Zasady Naboru Uczniów Do Klasy Pierwszej

27 kwietnia 2015

Przywitanie Wiosny
Imprezy Szkolne II semestr

26 kwietnia 2015

Otwarte Drzwi
Imprezy Szkolne II semestr

19 marca 2015

Zabawa fotografią - zabawa światłem
Akademia Wolnego Czasu

16 marca 2015

Szkoła Promująca Zdrowie - Spotkanie z Piłkarzem
Imprezy Szkolne II semestr
Programy i Projekty szkolne

16 marca 2015

Tydzień Języka Ojczystego
Imprezy Szkolne II semestr
Konkursy/2014-2015

16 marca 2015

Eliminacje szkolne VI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU "MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE WĘDRÓWKI"
Konkursy/2014-2015

16 marca 2015

Apel Samorządu Uczniowskiego
Imprezy Szkolne II semestr

16 marca 2015

Bal karnawałowy
Imprezy Szkolne II semestr

23 luty 2015

Informacja dla Rodziców
Zasady Naboru Uczniów Do Klasy Pierwszej

19 luty 2015

Akademia Czasu Wolnego w Szkole Podstawowej nr 110
Akademia Czasu Wolnego

19 luty 2015

Akademia Czasu Wolnego - Harmonogram
Akademia Czasu Wolnego

18 luty 2015

Statut Naszej Szkoły - Aktualizacja

18 luty 2015

Zasady postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2015/2016
Zasady Naboru Uczniów Do Klasy Pierwszej

18 luty 2015

Regulamin komisji rekrutacyjnej Szkoły Podstawowej nr 110 w Łodzi
Zasady Naboru Uczniów Do Klasy Pierwszej

17 lutego 2015

"Piękna nasza Polska cała"
Imprezy Szkolne I semestr

11 lutego 2015

"Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę"
Imprezy Szkolne I semestr

03 lutego 2015

Kalendarz Zerówki 2014/2015
Zerówka w SP110

19 stycznia 2015

Nowe Projekty Szkolne2014/2015
Programy i projekty szkolne

10 stycznia 2015

Jasełka
Imprezy Szkolne I semestr

05 stycznia 2015

Wigilia w kl. IVb
Imprezy Szkolne I semestr

05 stycznia 2015

KONKURSY MATEMATYCZNE
Konkursy 2014/2015

08 grudnia 2014

Dzień Portugalii
Dni Europejskie

08 grudnia 2014

Konkurs "Kolbergowskie Nuty"
Konkursy

08 grudnia 2014

Informacja dla Ucznia
Sprawdzian kl. VI

08 grudnia 2014

Rada Pedagogiczna
Pracownicy administracji i obsługi

07 grudnia 2014

Inauguracja Nowego Roku Szkolnego
Imprezy Szkolne I semestr

07 grudnia 2014

Plan pracy Szkoły - aktualizacja

16 listopada 2014

Festiwal Twórczości Młodych (aktualizacja)
Edukacja w Terenie

16 listopada 2014

Święto Niepodległości
Imprezy Szkolne I semestr

16 listopada 2014

Ślubowanie Klas I oraz Dzieci z Klasy 0
Imprezy Szkolne I semestr

16 listopada 2014

Koncert Muzyczny
Imprezy Szkolne I semestr

30 października 2014

Jak przygoda to tylko w Warszawie
Edukacja w Terenie

30 października 2014

Festiwal Twórczości Młodych
Edukacja w Terenie

22 października 2014

Skład Samorządu Uczniowskiego

22 października 2014

Aktualny Zestaw Programów Nauczania

17 października 2014

Apel Samorządu Uczniowskiego

12 października 2014

SPORT GENERACJA 2014

11 października 2014

Statut Naszej Szkoły

23 września 2014

Podstawowe Kierunki Realizacji Polityki Oświatowej Państwa Dotyczące Sprawowania Nadzoru Pedagogicznego nad Szkołami

23 września 2014

Zajęcia Pozalekcyjne

23 września 2014

Kalendarz Roku Szkolnego

23 września 2014

Harmonogram Zebrań i Konsultacji z Rodzicami w Roku Szkolnym 2014/2015

23 września 2014

Dodatkowe Dni Wolne od Zajęć Dydaktycznyvh

23 września 2014

Rada Rodziców w roku szkolnym 2014/2015

23 września 2014

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 110

16 września 2014

PLAN LEKCJI w roku szkolnym 2014/2015

07 września 2014

Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2014/2015

07 września 2014

Wykaz podręczników stosowanych w roku szkolnym 2014/2015

SP 110
SP 110
SP 110
SP 110
SP 110
SP 110

SP 110
2004-2013 © AdminMB & SP110
SP 110
SP 110

1 godz.

8.00

-

8.45

2 godz.

8.55

-

9.40

3 godz.

9.50

-

10.35

4 godz.

10.45

-

11.30

5 godz.

11.50

-

12.35

6 godz.

12.55

-

13.40

7 godz.

13.50

-

14.35

8 godz.

14.45

-

15.30